Zdivar / Regionální pivovar // Regional brewery
Client: Zdibský pivovar, s.r.o. / Design: Zuzana Randlová
Ovoce na palačinky - etikety // Fruit for pancakes - labels
Client: MADAMI s.r.o. / Design: Zuzana Randlová
Výroba rostlinných extraktů // Production of plant extracts
Client: Cheveki-Grus / Design: Zuzana Randlová

Obaly na tavené sýry // Packaging for processed cheese
Client: Comperio / Agency: MinimaxFilm / Design: Zuzana Randlová

Etiketa Hruškovice // Labels – Spirit of Pear
Client: Nomatech s.r.o. / Design: Zuzana Randlová

Etikety pro obaly na kávu // Labels for coffee packages
Client: Kava.cz / Agency: Enkidu / Design: Zuzana Randlová

Back to Top